MSUES

Znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych jest gwarancją szkolenia na wysokim poziomie.

PFK – Podmiotowe finansowanie kształcenia

Założeniem projektu PFK jest skierowanie dotacji bezpośrednio do Przedsiębiorcy, który decyduje o wyborze szkolenia.

Bony szkoleniowe EFS

Dotacja jest udzielana za pomocą bonu szkoleniowego, który Przedsiębiorca przekazuje Instytucji szkoleniowej spełniającej wymogi MSUES.

Najnowsze aktualności:

Dofinansowanie na szkolenia pracowników

Przedsiębiorco - w oczekiwaniu na uruchomienie funduszy europejskich z nowej perspektywy finansowej, już teraz możesz uzyskać dofinansowanie na szkolenia informatyczne i marketingowe dla siebie i swoich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. O dofinansowanie...

czytaj dalej

Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SKR)

Sektorowe ramy kwalifikacji Sektorowe ramy kwalifikacji to uszczegółowiona wersja Polskiej Ramy Kwalifikacji. SKR opisują to, co dany pracownik powinien wiedzieć, umieć i jakie kompetencje społeczne powinien posiadać pracując w danej branży…

czytaj dalej
Share This