Aktualności

Wszystkie nowości o bonach szkoleniowych dofinansowanych z EFS

Informatyk to zawód deficytowy? Dofinansowanie KFS dla kursów IT

Cyfryzacja naszego kraju i każdej z części naszego życia wymaga od pracodawców ciągłej i wzmożonej potrzeby zatrudniania kolejnych wykwalifikowanych specjalistów z zakresu Informatyki. Na rynku co chwila pojawiają się nowe firmy, które realizują usługi informatyczne...

czytaj dalej

Jak i gdzie szukać szkoleń dofinansowanych?

Jeśli tylko jesteś beneficjentem projektu który uzyskał dofinansowanie na dowolna formę podnoszenia kompetencji, to stoisz przed wyzwaniem znalezienia odpowiednich usług szkoleniowych, które nie będą ustępowały jakości komercyjnym rozwiązaniom, a które jednocześnie...

czytaj dalej

Kariera – jaki kierunek wybrać w 2017 roku?

Zdecydowaniem najlepszym kierunkiem na początku 2017 roku dla mieszkańców Małopolski będzie „Kierunek Kariera”. To pierwszy współfinansowany projekt prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w tym roku. W jego ramach Uczestnicy przejdą profesjonalny Bilans...

czytaj dalej

Dofinansowanie na szkolenia pracowników

Przedsiębiorco - w oczekiwaniu na uruchomienie funduszy europejskich z nowej perspektywy finansowej, już teraz możesz uzyskać dofinansowanie na szkolenia informatyczne i marketingowe dla siebie i swoich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. O dofinansowanie...

czytaj dalej

Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SKR)

Sektorowe ramy kwalifikacji Sektorowe ramy kwalifikacji to uszczegółowiona wersja Polskiej Ramy Kwalifikacji. SKR opisują to, co dany pracownik powinien wiedzieć, umieć i jakie kompetencje społeczne powinien posiadać pracując w danej branży…

czytaj dalej

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Polska Rama Kwalifikacji przedstawia sposób uporządkowania wszystkich kwalifikacji. PRK obejmuje edukację ogólną, wyższą i zawodową, w tym edukację pozaformalną (szkolenia, kursy, itd.). Podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji, polski odpowiednik ma osiem poziomów....

czytaj dalej

Europejska Rama Kwalifikacji

Europejskie ramy kwalifikacji są wspólnymi europejskimi ramami odniesienia, które wiążą systemy kwalifikacji poszczególnych krajów. Ramy są narzędziem, które ułatwia zrozumienie i porządkowanie kwalifikacji w różnych państwach i systemach w Europie.

czytaj dalej

Informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

Szkolenie realizowane w ramach dofinansowania EFS musi umożliwiać zdobycie nowych kwalifikacji, których osiągnięcie będzie potwierdzane przez upoważnioną do tego instytucję w wyniku walidacji i certyfikacji.

czytaj dalej

Dofinansowane programy krajowe i regionalne

Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 wdrażana będzie za pośrednictwem 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

czytaj dalej
Share This