Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.1 Usługi Rozwojowe dla MŚP, w celu podnisienia liczby przedsiębiorstw z sektora MŚP w woj. lubelskim podnoszących kompetencję swoich pracowników poprzez udział w szkoleniach wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych. Projekt zakłada dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS w ramach projektu PSF wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

Termin:

Wnioski można składać w terminie od 01-02-2018 do 12.02.2018

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2018 r

Przeznaczone środki:

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 46 558 018,00 PLN, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 4 655 801,80  PLN.

 • podregion bialski i chełmsko-zamojski – 18 157 627,02 zł;
 • podregion lubelski – 19 088 787,38 zł;
 • podregion puławski – 9 311 603,60 zł.

Kto może złożyć wniosek:

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy.
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Dofinansowanie przeznaczone może być na :

 1. a) analizę potrzeb rozwojowych,
 2. b) szkolenia,
 3. c) doradztwo.

(Usługi rozwojowe adekwatne do potrzeb oraz możliwości rozwojowych firm sektora MŚP).

Dofinansowanie usługi rozwojowej:

Maksymalny poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi odpowiednio:

 1. a) dla mikroprzedsiębiorstwa – 75% kosztów usługi rozwojowej;
 2. b) dla małego przedsiębiorstwa – 70% kosztów usługi rozwojowej;
 3. c) dla średniego przedsiębiorstwa – 60% kosztów usługi rozwojowej.

Limit ten może być powiększony:

 1. a) dla przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej;
 2. b) dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu – do poziomu 75% kosztów usługi rozwojowej;
 3. c) dla usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, w tym walidację – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej.

Analiza potrzeb szkoleniowych będzie refundowana na takich samych zasadach jak pozostałe usługi, przy czym poziom dofinansowania nie może przekroczyć maksymalnie 80% kosztów tej usługi.

Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 PLN, natomiast maksymalna wartość wsparcia na przedsiębiorstwo w wymiarze rocznym może wynieść maksymalnie 15.000,00 PLN.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Punkt Kontaktowy,

 1. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1
 • Konsultacje elektroniczne (drogą e-mailową na adres: efs@lubelskie.pl);
 • Konsultacje telefoniczne (pod numerem tel. (81) 44 16 843, infolinia 800 888 337);

Źródło

Share This

Zaciekawił Cię ten artykuł?

Podziel się nim ze znajomymi :)