Sektorowe ramy kwalifikacji to uszczegółowiona wersja Polskiej Ramy Kwalifikacji. SKR opisują to, co dany pracownik powinien wiedzieć, umieć i jakie kompetencje społeczne powinien posiadać pracując w danej branży. Obecnie zakończono pracę nad projektami SKR dla pięciu sektorów takich jak: telekomunikacja, IT, bankowość sport i turystyka.

Tworzenie sektorowych ram kwalifikacji ma swoje uzasadnienie w następujących argumentach:

  • Rozdrobnienie rynku szkoleń – obecność ogromnej liczby podmiotów organizujących szkolenia i nadających kwalifikacje utrudnia rzetelne porównywanie jakości i efektów uczenia się poszczególnych ofert
  • Dezaktualizacja kwalifikacji – dynamiczne zmiany na rynku skłaniają do tworzenia możliwości i zdobywania nowych kwalifikacji
  • Odpowiedź na deregulację – SKR pozwalają na zmniejszenie różnic między organizatorami szkoleń i kursów a ich odbiorcami
  • Możliwość porównywania kwalifikacji na skalę międzynarodową
  • Bezpieczeństwo uczestników – konieczność stworzenia mechanizmów pozwalających na rozróżnienie jakości kwalifikacji w branżach, w których od jakości świadczonych usług może zależeć zdrowie uczestników.
  • Udział w przetargach – wymagania przetargowe często dotyczą udowodnienia i udokumentowania kwalifikacji posiadanych przez pracowników, którzy będą realizować zamówienie.

Źródło: http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/sektorowe-ramy-kwalifikacji

Share This

Zaciekawił Cię ten artykuł?

Podziel się nim ze znajomymi :)