Jeżeli cena wybranego szkolenia przekracza Twój obecny budżet, a usługodawca nie pozwala rozłożyć zapłaty za kształcenie na dogodne raty z pomocą przychodzi nowa inicjatywa Ministerstwa Rozwoju. Projekt „Pożyczka na kształcenie” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pozwala uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę (bez żadnych dodatkowych kosztów: prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.) na dowolnie wybrane szkolenie. Z możliwością uzyskania umorzenia kosztów do aż 25% całkowitej wartości szkolenia. Pożyczkę spłacamy w równych ratach w cyklu miesięcznym (minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy ).

Projekt ten skierowany jest do każdej osoby pełnoletniej zamieszkującej dowolny region na terenie Polski, bez względu na statut zatrudnienia czy jego formę (od samozatrudnienia, po dowolne umowy o pracę).  Projektem objęte są również osoby bezrobotne, czy też te przebywające na urlopach wychowawczych itd. Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.

Na co możemy przeznaczyć środki?

Uczestnik może przeznaczyć uzyskane środki na dowolne wybrane szkolenie oraz na każdą inną dowolną formę kształcenia osób dorosłych oferowaną przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia).

Maksymalny czas trwania kształcenia objętego projektem nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

Jaką kwotę pożyczki można uzyskać?

Na realizację naszych planów możemy otrzymać nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 100.000 zł. Pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów podyplomowych. Pomoc zwrotna przekazywana jest przez Operatora do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Uczestnika formy kształcenia.

Rekrutacja:

Już trwa! Wnioski składane są za pomocą systemu wnioskowania online: https://portal.inwestujwrozwoj.pl/

Jak uzyskać do 25% umorzenia wartości szkolenia?

  • 20% umorzenia /czyli proporcjonalnie skrócić okres kredytowania poprzez umorzenie ostatnich rat/ wystarczy potwierdzić zakończenie sfinansowanego z pożyczki szkolenia z wynikiem pozytywnym – odpowiednim dokumentem od instytucji edukacyjnej (zaświadczenie, certyfikat, dyplom itp.).
  • 25% umorzenia /czyli proporcjonalnie skrócić okres kredytowania poprzez umorzenie ostatnich rat/ wystarczy spełnić pierwszy warunek dla 20% umorzenia oraz warunek:
    • Osoby pracujące i samozatrudnione: gdy średni dochód z 3 ostatnich miesięcy (osoby pracujące) lub średni miesięczny dochód z 12 miesięcy (osoby samozatrudnione) jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na dzień złożenia wniosku pożyczkowego.
  • Osoby niepracujące: gdy pożyczkobiorca w okresie do 6 miesięcy od zakończenia kształcenia podejmie zatrudnienie.

Ważne dokumenty:

Infolinia projektu:

Tel: 22 450 99 15 lub 22 450 98 45 (Czynna w godzinach 9:00 – 16:00)

Mail: kontakt@inwestujwrozwoj.pl lub farr@farr.pl

Operatorzy:

  • FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY
  1. Górnośląska 4A, 00-444 Warszawa
  • FUNDACJA – AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH
  1. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice

Pomoc zwrotna przekazywana jest przez Operatora do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Uczestnika formy kształcenia.

Źródło: http://inwestujwrozwoj.pl/

 

Share This

Zaciekawił Cię ten artykuł?

Podziel się nim ze znajomymi :)