gszie szukac kursow dofinansowanychProgramista to obecnie jeden z najbardziej deficytowych i poszukiwanych zawodów w całym kraju. Jak ważną rolę w funkcjonowaniu nowoczesnych przedsiębiorstw i instytucji pełnią aplikacje nie trzeba nikogo przekonywać. Dzięki dofinansowaniu pojawiła się właśnie idealna opcja, aby zostać programistą z krwi i kości!

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs Programuj z PO WER nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-012/17, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Projekt ten skierowany jest do osób:

 • posiadających minimum wykształcenie średnie;
 • nie posiadających wyższego wykształcenia informatycznego i nie kształcą się na kierunku informatycznym;
 • nie posiadających doświadczenia zawodowego w działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki (w ciągu ostatnich 3 lat przed przystąpieniem do projektu);
 • ukończyły „szkolenie próbne” z zakresu programowania przed udzieleniem pomocy zwrotnej.

W ramach projektu będą one mogły uzyskać wsparcie w postaci pakietu działań:

 • w obszarze podnoszenia kompetencji zawodowych z zakresu programowania, czyli dofinansowanie do szkoleń informatycznych
 • kompetencji kluczowych niezbędnych do wykonywania pracy w charakterze programisty,
 • w procesie pozyskania lub zmiany miejsca pracy.

Zdobyte kompetencję i umiejętności pozwolą w pełni przekwalifikować się do zawodu programisty. Po ogłoszeniu wyników konkursu, projekt będzie prowadzony przez maksymalnie 36 miesięcy, a jego zasięg obejmie całą Polskę.

Finansowanie będzie ujęte jako pomoc zwrotna gdzie:

 • jeden uczestnik może otrzymać tylko jeden raz pomoc zwrotną,
 • pomoc zwrotna udzielana jest na całościowe wsparcie trwające maksymalnie 12 miesięcy,
 • pomoc zwrotna nie jest oprocentowana,
 • maksymalna wartość pomocy zwrotnej wynosi 18 000 zł,
 • umorzenie może dotyczyć do 100% wartości pomocy zwrotnej w przypadku, jeśli uczestnik w ciągu 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie podejmie pracę na stanowisku zbieżnym z zakresem programu nabycia kompetencji (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, samozatrudnienie), z uwzględnieniem przypadków wystąpienia siły wyższej,
 • umorzenie może dotyczyć do 25% wartości pomocy zwrotnej w przypadku ukończenia przez uczestnika całościowego wsparcia, zgodnie ze ścieżką wsparcia,
 • pomoc zwrotna przekazywana jest pomiędzy wnioskodawcą a instytucją oferującą kompleksowego wsparcia.

Zgodnie z założeniami projektu, jedną z najistotniejszych form wsparcia całego procesu będą autoryzowane szkolenia z zakresu programowania, które już teraz mogą Państwo znaleźć na stronie Bazy Usługowych Rozwojowych, gdzie wpisane są wszystkie kursy objęte dofinansowaniem.

O wynikach konkursu będziemy informować, gdy tylko przedstawi je Ministerstwo Rozwoju.

Share This

Zaciekawił Cię ten artykuł?

Podziel się nim ze znajomymi :)