Aktualności

Wszystkie nowości o bonach szkoleniowych dofinansowanych z EFS

Struktura Funduszy Europejskich

Środki pieniężne z Unii Europejskiej są dystrybuowane poprzez różne fundusze, programy i instrumenty finansowe. We wszystkich krajach europejskich rozwój gospodarczy wspiera pięć głównych funduszy.

czytaj dalej

Nowy regulamin na portalu „Inwestycja w kadry”

Portal „Inwestycja w kadry” poddawany jest ciągłym zmianom. Celem tych zmian jest przekształcenie istniejącej bazy ofert szkoleniowych w Rejestr Usług Rozwojowych. Z tego powodu niezbędna jest zmiana regulaminu dla użytkowników portalu.

czytaj dalej

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Na szkolenia rozliczane bonami szkoleniowymi, które będą finansowane przez EFS, trzeba jeszcze poczekać. Obecnie można skorzystać ze szkoleń finansowanych za pośrednictwem Krajowego Funduszu Szkoleniowego

czytaj dalej

Ze znakiem Jakości MSUES do RUR

Instytucje szkoleniowe, które chcą dokonać wpisu do RUR muszą wykazać informacje o swojej działalności w „Karcie Podmiotu”, która będzie znajdowała się na portalu Inwestycja w Kadry.

czytaj dalej

Ewaluacja szkoleń w RUR

Szkolenia dostępne w Rejestrze Usług Rozwojowym mogą zostać poddane ewaluacji. Oceny będą dokonywać uczestnicy, którzy zapisali się na kurs za pośrednictwem RUR.

czytaj dalej
Share This