przedsiebiorca-fotoNarodowe Cenntrum Badań i Rozwoju uruchomiło projekt dzięki któremy pracownicy uczelni wyższych będą mogli bezpłatnie podnieść umiejętności informatycznych poprzez szkolenia dofinansowane. W ramach unijnego dofinansowania w programie PO WER 2014-2020 NCBR przeznaczyło kwotę 132 000 000 zł na rozwój dla pracowników szkolnictwa wyższego.

Uczelnie wyższe dzięki temu wsparciu będą miały okazję bezpłatnie podnieść kwalifikacje swoich pracowników dydaktycznych w szeroko rozumianych kwestiach informatycznych, co przełoży się na wyższy poziom kształcenia studentów. Z dofinansowania może skorzystać aż 7190 pracowników uczelni wyższych, a kwota wsparcia przypadająca na jednego pracownika to aż 9000 PLN.

Ze wsparcia mogą skorzystać zarówno uczelnie państwowe jak i niepubliczne. Nie występuje ograniczenie co do liczby wniosków składanych przez uczelnię lub wydział – w związku z tym wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek w konkursie. Uczestnikami projektu może być kadra dydaktyczna uczelni tj.: nauczyciele akademiccy w rozumieniu art. 108 PSzW, osoby, z którymi uczelnia zawarła umowy cywilno-prawne na prowadzenie dydaktyki na okres roku akademickiego w ramach którego planowane jest dla tych osób wsparcie w projekcie (okres, na jaki została zawarta umowa musi obejmować zarówno okres udziału w projekcie jak i w semestrze, w którym prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem zdobytych w projekcie kompetencji). Czas realizacji projektu podnoszenia kwalifikacji kadry dydaktycznej rozplanowany jest na okres od 12 do 24 miesięcy.

Wnioski uczelni wyższych, które chcą uzyskać dofinansowanie na rozwój kompetencji dla swoich pracowników będą przyjmowane w dniach 1 sierpnia – 30 września 2016r.
Więcej informacji na temat dofinansowania dla pracowników uczelni wyższych znajdziesz klikając w przycisk poniżej:

Czytaj więcej >>

Share This

Zaciekawił Cię ten artykuł?

Podziel się nim ze znajomymi :)