Europejskie ramy kwalifikacji są wspólnymi europejskimi ramami odniesienia, które wiążą systemy kwalifikacji poszczególnych krajów. Ramy są narzędziem, które ułatwia zrozumienie i porządkowanie kwalifikacji w różnych państwach i systemach w Europie. Umożliwiają zatem porównywanie wykształcenia i umiejętności, które kryją się za dyplomami z różnych państw.

europejskie-ramy-kwalifikacjiProwadzi to do powstania jednego, spójnego, unijnego rynku pracy, w którym zdobywane dyplomy lub certyfikaty będą zrozumiałe i przejrzyste dla pracodawców z innych państw naszego kontynentu. W praktyce oznacza to zwiększenie możliwości przemieszczania się studentów i pracowników między krajami. Dlatego promocja mobilności obywateli pomiędzy krajami oraz ułatwienie im uczenia się przez całe życie to dwa główne cele europejskich ram kwalifikacji.

Europejska rama kwalifikacji składa się z ośmiu poziomów, które obejmują pełną skalę kwalifikacji: od poziomów podstawowych do zaawansowanych. Przykładowo poziom 1 to świadectwo ukończenia szkoły, poziom 8 to doktorat. Europejskie ramy kwalifikacji obejmują wszystkie poziomy kwalifikacji uzyskane podczas kształcenia ogólnego, zawodowego oraz akademickiego. Dodatkowo obejmują kwalifikacje uzyskane w ramach kształcenia i szkolenia początkowego oraz ustawicznego.

Poziomy kwalifikacji opisane są językiem efektów uczenia się w celu umożliwienia porównywania kwalifikacji i współpracy pomiędzy krajami i instytucjami. Efekty uczenia definiowane są jako to, co uczący się wie, rozumie i potrafi wykonać po zakończeniu procesu uczenia się. Efekty uczenia zostały sklasyfikowane w trzech kategoriach: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. Oznacza to, że kwalifikacje obejmują wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i techniczne oraz kompetencje społeczne, które rozstrzygają o zdolności do pracy w grupie.

Share This

Zaciekawił Cię ten artykuł?

Podziel się nim ze znajomymi :)