bony szkoleniowe Szkolenie realizowane w ramach dofinansowania EFS musi umożliwiać zdobycie nowych kwalifikacji, których osiągnięcie będzie potwierdzane przez upoważnioną do tego instytucję w wyniku walidacji i certyfikacji. Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie podstawowych pojęć przy uzyskiwaniu kwalifikacji.

Kompetencja – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

Kwalifikacja – to określony zestaw kompetencji

Walidacja – proces sprawdzania, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte

Zgodność z ustalonymi standardami – wymagania dotyczące kompetencji, które składają się na daną kwalifikację powinny być opisane w języku efektów uczenia się. Dodatkowo powinny być określone wymagania dotyczące walidacji dla danej kwalifikacji.

Certyfikacjaformalny dokument, stwierdzający uzyskanie określonej kwalifikacji

Instytucja walidująca – instytucja przeprowadzająca walidację (np. centrum egzaminacyjne)

Instytucja certyfikująca – instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacji i wydania formalnego dokumentu (certyfikatu)

Źródło: http://www.kwalifikacje.edu.pl/download/Material_o_kwalifikacjach_projekty_EFS.pdf

Share This

Zaciekawił Cię ten artykuł?

Podziel się nim ze znajomymi :)