Projekt szkoleń dofinansowanych w województwie podlaskim rusza już we wrześniu 2017

Już niebawem zostanie uruchomiony projekt „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”, który pozwoli uzyskać dofinansowanie aż do 90% na szkolenia zawodowe (w tym szkolenia IT), nauki języków obcych i studia podyplomowe dla mieszkańców regionu województwa podlaskiego – subregionu suwalskiego (Miasto Suwałki, powiat suwalski, augustowski, sejneński, moniecki, grajewski).  Zakresem swym projekt obejmie aż 2525 uczestników.

Całkowita kwota dofinansowania: 27 000 000 zł /wartość projektu 30 mln zł./

Okres realizacji projektu: Od września 2017r. do 30 czerwca 2020r.

Rekrutacja do projektu: II połowa Września 2017

Dofinansowanie:

 • 9 000 zł w przypadku szkoleń IT (kursów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), kursów językowych, studiów podyplomowych
 • 15 000 zł w przypadku kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) oraz kursów umiejętności zawodowych (KUZ)

Udział własny uczestnika to 10% kosztów szkolenia.

Uczestnicy projektu:

 • Osoby dorosłe w wieku 18 lat i więcej
 • Zatrudnieni, jak i pozostający bez pracy
 • Prowadzący działalność gospodarczą
 • Emeryci i renciści

UWAGA: projekt skierowany do osób zamieszkujących wyłącznie obszar województwa podlaskiego – subregion suwalski: Miasto Suwałki, powiat suwalski, augustowski, sejneński, moniecki, grajewski.

Uczestnicy traktowani priorytetowo:

 • Osoby o niskich kwalifikacjach (nie wyższych niż poziom 3. według kwalifikacji ISCED, czyli wykształcenie nie wyższe niż średnie)
 • Osoby w wieku 50+
 • Osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich

Dofinansowanie obejmuje:

 • Szkolenia IT (z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
 • szkolenia języków obcych
 • kursach kompetencji ogólnych
 • studiach podyplomowych
 • kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)
 • kursach umiejętności zawodowych (KUZ)

Objęte dofinansowaniem mogą być tylko i wyłącznie szkolenia znajdujące się w Bazie Usług Rozwojowych. Lista szkoleń IT, które mogą zostać objęte dofinansowaniem: Szkolenia Compendium CE w BUR.

Rekrutacja: http://www.bonnaszkolenie.pl/rekrutacja/

Źródło: http://www.bonnaszkolenie.pl

Share This

Zaciekawił Cię ten artykuł?

Podziel się nim ze znajomymi :)