Polska Rama Kwalifikacji przedstawia sposób uporządkowania wszystkich kwalifikacji. PRK obejmuje edukację ogólną, wyższą i zawodową, w tym edukację pozaformalną (szkolenia, kursy, itd.). Podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji, polski odpowiednik ma osiem poziomów.

polska-rama-kwalifikacjiKażdy z poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji jest opisany za pomocą ogólnych wymagań, które trzeba spełniać, aby uzyskać kwalifikację na danym poziomie. Poziomy PRK odzwierciedlają postępy osiągane przez osobę uczącą się w trzech zakresach: wiedza (to, co ktoś zna i rozumie), umiejętności (to, co ktoś potrafi), kompetencje społeczne (to, do czego ktoś jest gotów; postawa). Dodatkowo opisy wymagań na każdym poziomie mają różne stopnie szczegółowości. W pierwszej kolejności są to uniwersalne charakterystyki poziomów dotyczących wszystkich rodzajów edukacji. Następnie są to bardziej szczegółowe charakterystyki poziomów typowe dla kształcenia ogólnego, zawodowego i wyższego. W trzeciej kolejności są to zapisy najbardziej szczegółowe. Przykładowo w szkolnictwie wyższym odnoszą się do jednego z ośmiu obszarów kształcenia, w oświacie do wymagań konkretnego przedmiotu. Do najbardziej szczegółowych opisów zaliczamy również ramy sektorowe odnoszące się do wymagań w danej branży.

Kwalifikacja z przypisanym numerem odpowiadającym PRK, będzie wpisana do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Taki rejestr będzie dostępny w Internecie. Przy wyborze szkoły lub szkolenia każdy będzie mógł się dowiedzieć jaki numer będzie widniał na dyplomie lub certyfikacie oraz co powinien wiedzieć i potrafić po zakończeniu nauki.

Źródło: http://www.kwalifikacje.edu.pl/download/krk_w_pigulce/Kwalifikacje_dla_kazdego.pdf

Share This

Zaciekawił Cię ten artykuł?

Podziel się nim ze znajomymi :)